Jsme tak chovateli "Mainskch mvalch koek".

Seznamte se ...   (vce na http://www.sweb.cz/catshairyhope )

Jsme mainsk mval koky, na vstavch znm jako MAINE COONS CATS a pochzme ze Severn Ameriky. Nai pedkov ili na farmch a mli se co ohnt, aby si zaslouili pohlazen a nco mlo do misky. U kamen se nevyvalovali, na to jejich pnov nebyli zvykl. Koka musela pracovat. A to jak v letnch vedrech, tak i podnch mrazech, kdy vude leely nvje snhu. Ale nevadilo nm to. Ns dodnes chrn ndhern hust polodlouh koich. Mimochodem, velmi praktick. Neplstnat, na jeho drbu si stame sami (i kdy hebenem a kartem obas v dnen dob tak nepohrdneme potom vypadme opravdu vstavn) a asn chrn ped mrazem i vedrem.


Evropsk ampionka Blackie Woody Axis Star

A ty barvyMete ns vidt ve vech prodnch barvch s kresbou nebo bez kresby v kombinaci s blmi znaky nebo i bez nich a navc i se stbrem. Pijte na koi vstavu a oi vm budou pechzet nad tou krsou. Kad si me vybrat podle svho pn. Ale my zase tak moc na barvu nedme. My koukme bt co nejtypytj mainky, podn urostl.

Vte, e koky mainek maj v prmru 5-7 kg a kocoui 7-10 kg? To u je potom mal pokojov tygr. Ale nebojte se ns. My jsme vyloen hodn koky. Kliasov a pohodi. Ns jen tak nco nerozhz. Nae hobby nen splaen ltat po byt a moukat, jako o ivot. My mme rdy svj d, rozumn si pohrt, pomazlit se a dobe se nabatit. A nejsme rvi. Sneseme se v pohod i s ostatnmi domcmi mazlky (v naem ppad s hejnem ivav, kter jsou cca o 3 5 kg leh ne my).

Co myslte, jsme pro Vs ty prav?

N chov


EC. Blackie Woody Axis Star

Svoji prvn koku tohoto impozantnho plemene jsem zskala v roce 2001- a tak se koncem dubna k naim ivavkm pisthovala koi slena Blackie Woody Axis Star, ern mramorovan krasavice.

Jej rodie jsou:

matka Evropsk ampionka Moonlight von Burgfels import z Nmecka
otec Gand. Euro ampion. Willowplace Fleetwood Mac, pvodem z USA

S Blackie jsem absolvovala za pomoci chovatelky prvn vstavn krky. Bleka se nm odmnila - za svou docela krtkou vstavn karieru zskala nespoet ocenn a v  15ti mscch splnila podmnky k piznn titulu Evropsk ampion. Mnohokrt byla nominovna do BIS a 3x se j podailo zskat BOS. Pot jsme jej vstavn karieru ukonili a pipravovali jsme ji na chov vybrali budoucho otce a hlavn, pemlouvali ji, aby si dala ct. 

A protoe jedna mainka je smutn mainka, jak Vm potvrd vichni zkuen majitel mainskch mvalch koek, podili jsme j dva kamardy.

Druhm byl importovan kocourek Langstteichs Newcomer, ern tygrovan s blou. S nm jsme t jezdili na vstavy, na kterch zskal 2 x BIS 3 - 6 msc. 2 x BIS 6-10 msc, 3 x BOS, 1 x BIS, BOB II, a titul Evropsk ampion.


Evropsk ampion Langstteichs Newcomer, import Nmecko

Tet mainku jsme si pivezli nedvno. Je to ern stbit tygrovan krasavice Diamantha De Axis Star a je dcerou EC Dejavu Alwaro import z Polska a EC Moonlight von Burgfels, import Nmecko. I ona obas vyjede na vstavu a prozatm zskala titul Interampion a zan sbrat ocenn na splnn vyho titulu.


IC. Diamantha De Axis Star


Aurick New of Hairy Hope, 3 tdny


EC. Blackie Woody Axis Star a Bellony s Benitou New of Hairy Hope (2 msce)


Benita New of Hairy Hope ve vku 9ti msc

Lb se vm tito koi obi? Tak Vs zveme k nvtv strnek na chovatelsk stanice HAIRY HOPE

 

Adresa: Olov Vrata 157, 360 01 Karlovy Vary Telefon: +420 353 331 228 GSM: +420 604 158 280 E-mail: kucerova.zdena@seznam.cz
Copyright 2006 "Ave Bengal" All rights reserved.
Webmaster: Zraluk  Revised: 02. nora 2008

NAVRCHOLU.cz